RSS лента

Все записи блога

 1. Краткий монлам Сукхавати

  Краткая благопожелательная молитва о рождении в Сукхавати,
  сочиненная Восьмым Кармапой Микьо Дордже

  Эмахо! Восхитительный Будда Абхитабха,
  Справа - Владыка великого сострадания Авалокитешвара,
  Слева – Обретший великую силу храбрый Ваджрапани,
  Окруженные ...
  Категории
  Без категории
 2. Сухабаадиин юроол хуряангы

  НАЙМАДУГААР ГАРМЫН ЁhО БАРИГША МИЖИД ДОРЖИИН ЗОХЕОhОН СУХАБААДИДА ТЇРЭХЫН ЮРЄЄЛ

  ЭМАХО! (Ай гайхамшаг!)

  ОМСАР САНЖАЙ НАНБА ТАЯЙДАН
  ЯЙСУ ЖОБО ТУГЖЭ ШЭНБОДАН
  ЙОНДУ СЭМБА ТУШЭН ТОБНАМЛА
  САНЖАЙ ЖАНСЭМ БАГМЭД ХОРЖИГОР
  Гайхамшаг бурхан Хизааргїй гэгээн ...
  Категории
  Без категории
 3. Монлам о рождении в Сукхавати

  Сутра «Благопожелания о рождении в Сукхавати», сочиненная Всеведущим Праджня Дхваджа Шри Бхадрой

  Чистая земля, созданная силой безграничных пожеланий Амитабхи, Чьи достоинства гирляндами восхвалений прославляются,
  Всеми буддами, пребывающими в десяти сторонах, ...
  Категории
  Без категории
 4. Диваажанай юроол 2

  СУХАБААДИИН ОРОНДО ТЇРЭХЭ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

  Аминдаба бурханай юрєєлэй хїсєєр бїтэhэн,
  Арбан зїгтэ hууhан хамаг бурхадаар,
  Агууехэтэ эрдэмїїдыень магтаалай эрхинїїдээр hайшааhан орон,
  Амгаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

  Хоер хїлтэнэй манлай ...
  Категории
  Без категории
 5. ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

  ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

  Хэзээ Шадагшын манлай дээдэ хутаг тэрэниие,
  Хэрбээ би элирхэй эсэ болгоhон тэзээдэ,
  Хэтэрхэй арюун hайн мїр бїтээхэ шїтєєниие олоод,
  Хэлбэрилгїй тойн болон тїрэлєє дурдаха болтогой!

  Тогтоол, самбаа, самаади, зїн бэлиг, риди ...
  Категории
  Без категории